Het Volendams Museum is 7 dagen per week geopend.
Openingstijden: 10:00 - 17:00 uur

 

 

The Volendam Museum is open daily.
Opening hours: 10 am – 5 pm