info@volendamsmuseum.nl
+31 299 369 258

Schenken of een gift?

Het museumbestuur stelt het met het oog op de historische waarde bijzonder op prijs wanneer Volendammer kleding, sieraden, gebruiksvoorwerpen, schilderijen, tekeningen en andere kunstwerken, boeken, tijdschriften en publicaties, maar ook films, foto’s, ansichtkaarten en ander beeldmateriaal alsmede liedteksten, grammofoonplaten en andere geluidsdragers aan het museum beschikbaar worden gesteld. U kunt zich daarvoor melden bij het Volendams Museum, tel: 0299 369258.
Ook is het mogelijk om ons financieel te steunen en wel dmv een financiële gift. Eénmalig of structureel, wij zijn heel blij met iedere donatie!
Ons bankrekeningnummer is: NL96 INGB 0004 8674 01 ten name van Stichting Volendams Museum. Graag erbij vermelden dat het om een gift gaat.  
Onze stichting staat onder dossiernummer 41234057 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noordwest-Holland. Bij de Rijksbelastingdienst is de stichting bekend onder fiscaal nummer 0054.16.176. De stichting is door de Rijksbelastingdienst aangemerkt als culturele ANBI stichting. 

Galerij

5629ee56d33fb
G. Hering
5629ee576dac6_app_gallery-5629f66dd23ff
Meisje
5629f31d4295e_app_gallery-5629f66dd23ff
Schotel
5629f31da0f1a_app_gallery-5629f66dd23ff
Sluiter, Willy, volendammer visser ten voeten uit