volendamsmuseum.nl

Basisschoolleerlingen groepen 8 genoten van Volendammer Ochtenden in 2018

De groepen 8 van de Volendammer basisscholen hebben het afgelopen seizoen in 2018 op een uitstekende wijze kunnen kennismaken met de culturele achtergrond en de historie van Volendams verleden. Dankzij de inzet van bestuur en veel vrijwilligers hebben de kinderen kunnen kennismaken met vele aspecten van Volendams erfgoed en gebeurtenissen uit Volendams verleden. De kinderen werden geconfronteerd met iets dat met zorg en inzet van vrijwilligers bewaard is gebleven in een museum dat aan vele museale eisen en waarden voldoet. Een rondleiding in het Volendams Museum, een uur varen op een echte Volendammer kwak en een bezoek aan Uniek Volendam. Een echte Volendammer activiteit.

Volendams Museum cultuur-historisch kenniscentrum voor komende generaties.

Het Volendams Museum is in de afgelopen jaren een cultureel-historisch kenniscentrum voor de bezoekers en onze komende generaties geworden. Uit de reacties van de deelnemende kinderen en de geschreven verslagen over de bezoeken tijdens de Ochtenden is gebleken dat deze jeugdactiviteit voortgezet moet worden tot in lengte van jaren. In samenwerking met de Culturele Raad van de SKOV heeft het museumbestuur dit jaar de Culturele activiteiten met het Don Bosco College met succes uitgebreid. Gebleken is dat de oudere leerlingen in het voortgezet onderwijs zich steeds meer interesseren voor de cultuur historische geschiedenis van Volendam en hebben deelgenomen aan museumactiviteiten.